Farské oznamy (31. decembra 2017, Nedeľa Svätej rodiny)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

31.12.

Svätej rodiny, JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 7.30 MK  
9.00 JV  
10.30 za farníkov
18.00 JV ďakovná za farníkov

Pondelok

1.1.

BOHORODIČKY PANNY MÁRIE,

slávnosť

7.30 JV + rodičia a starí rodičia z oboch strán
9.00 MK za obrátenie členov rodiny a kolegýň
10.30 za farníkov
18.00 JV za uzdravenie Miška
Utorok

2.1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spom. 7.00   poďakovanie za 91 rokov života
     
Streda

3.1.

Najsvätejšieho mena Ježiš, ľub. spomienka      
18.00   za duše v očistci
Štvrtok

4.1.

       
18.00   za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok

5.1.

       
18.00   + Anna a Ján

Sobota

6.1.

ZJAVENIE PÁNA,

slávnosť

7.30 JV + otec Michal a starí rodičia
9.00 + rodičia z oboch strán
10.30 MK za farníkov
18.00 + syn Michal a manželka Ľudmila

Nedeľa

7.1.

Krst KRISTA PÁNA,

sviatok

7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 JV + Ester a Ján
10.30 MK za farníkov
18.00 JV + rodičia z oboch strán

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara

Ofera

Dnes bude po sv. omšiach obvyklá hodová farská ofera. Za vaše milodary vám vyslovujeme vopred Pán Boh odmeň.

Ďakovná pobožnosť na konci roka

Dnes bude večerná sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Sv. omša bude už zo slávnosti Bohorodičky, zaspievame TE DEUM. Obzrieme sa za uplynulým rokom v živote farnosti, oboznámime vás s duchovným stavom farnosti a štatistikami.

Slávenie na Starý rok 2017

Dnes v noci vás pozývame aj na animovanú eucharistickú adoráciu od 23.30h spojenú s požehnaním o polnoci. Po požehnaní si pred kostolom pripijeme a zaželáme všetko najlepšie do Nového roka 2018.

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie

Kto sa pri verejnej pobožnosti v deň slávnosti Bohorodičky, 1. januára, zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus, čiže Príď, Duchu Svätý Tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Poobede o 16.45h zaspievame opäť starobylý hymnus Akatist k Bohorodičke spoločne s veriacimi gréckokatolíckej farnosti.

Sv. omše

Aj v tomto týžni bude iba jedna sv. omša za deň: v utorok ráno o 7.00h. a od stredy do piatku večer o 18.00h.

Dobrá novina

26. decembra prebiehal aj v našej farnosti 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. 2 skupiny koledníkov navštívili spolu 15 rodín a sestry Matky Terezy. Od rodín a individuálnych darcov sa vyzbieralo spolu 741 Eur. Vyzbierané peniaze sa použijú predovšetkým na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky s deťmi v Etiópii. Okrem toho podporí Dobrá novina aj ďalšie rozvojové projekty v Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni a Ugande.

Lectio divina

V stredu 3. januára 2018 sa uskutoční o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Ženích z Piesne piesní.

Zmena sv. omše v nemeckom jazyku

Farnosť svätého Martina v Bratislave oznamuje, že sv. omše v nemeckom jazyku budú bývať v nedele o 9.00h v kostole Notre Dame v Bratislave.

Požehnanie domov

V sobotu a v nedeľu vykonáme trojkráľové požehnanie domov, ktoré sa udeľuje v trokráľovom období medzi sviatkom Zjavenia Pána a Krstu Pána. Tento rok sú to len dva dni, resp. dve popoludnia, nakoľko dopoludnia i večer máme sv. omše a sme v kostole. Je zapísaných už 16 rodín. Vzhľadom na krátky čas, ktorý máme k dispozícii, je náročné to stihnúť. Radi by sme s Vami strávili aj nejaký čas v rozhovore a pod. Požehnanie domov a rodín sa odporúča aj vo veľkonočnom období, ktoré trvá sedem týždňov. Chceme Vám teda ponúknuť aj túto možnosť. Bola by to pre nás určite dobrá možnosť navštíviť vaše rodiny v kľude a priniesť vám požehnanie. Ak niektorých v tomto období nestihneme, ospravedlňujeme sa a môžme to odložiť na veľkonočné obdobie. Ďakujeme za porozumenie.