Farské oznamy (13. máj 2018, 7. veľkonočná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

13.5.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu
9.00 JV + Anna, Peter, Anna a Dušan
10.30 za farníkov
18.00 MK + rodičia, brat Dušan a synovec Maťko

Pondelok

14.5.

Sv. Mateja, apoštola, sviatok 7.00 JV + Jozef, Mária a starí rodičia z oboch strán
18.00 + rodičia Vasil a Oľga
Utorok

15.5.

  7.00 + starí rodičia z oboch strán a Hedviga
18.00 JV + rodičia z oboch strán
Streda

16.5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spom. 7.00 MK za dobrodincov Oratória
18.00 JV + brat a rodičia
Štvrtok

17.5.

  7.00 MK + manžel František a + rodičia
18.00 JV + rodičia Ján a Júlia a manžel Ján

Piatok

18.5.

  7.00 JV poďakovanie za Božiu pomoc
18.00 za milosť viery pre deti

Sobota

19.5.

  7.30 za nenarodené deti
     

Nedeľa

20.5.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO,

slávnosť

7.30 MK na úmysel
9.00 + rodičia
11.30 JV za farníkov
18.00 JV + Ján, Mária a ostatná rodina

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Katechéza pre dospelých, detská omša, rodičia prvoprijímajúcich

V utorok po sv. omši bude mať katechézu skupina o. Juraja. Skupina o. Andreja v tomto týždni katechézu nebude mať kvôli Biblickej olympiáde. V stredu nebude detská sv. omša. V piatok od 17.00h bude v kostole nácvik detí na slávnosť prvého svätého prijímania. Prosíme, aby ste sa v tieto dni modlili ruženec v pastoračnom centre. V sobotu dopoludnia budeme spovedať prvoprijímajúce deti. Rodičov a príbuzných povzbudzujeme na sv. spoveď počas týždňa (spovedáme pol hodinu pred sv. omšou).

Slávnosť prvého svätého prijímania

Tento týždeň naša farnosť prežíva radosť z prvého svätého prijímania našich detí. Slávnosť prvého svätého prijímania bude na budúci týždeň v nedeľu o 11.00h. Prosíme, aby ste zvážili účasť na tejto omši, zvlášť tí, ktorí nevydržia počas sv. omše stáť, a vybrali si prípadne inú sv. omšu vzhľadom na množstvo detí (je ich 55) a ich rodinných príslušníkov. Do kostola budú pustení najprv štyria členovia rodiny na každého prvoprijímajúceho (nech sa rodina rozhodne, komu dá prednosť) a až potom ostatní veriaci, kedy už bude ťažko nájsť miesto na sedenie. Prosíme o pochopenie a toleranciu.

Ohlášky

Rektorát kňazského seminára nás žiada o vykonanie nasledovných ohlášok: „Peter Repko, narodený 12. novembra 1993 v Bratislave, syn Jána Repku a Zuzany, r. Kubičkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 16. júna 2018 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to nahlásiť na farskom úrade.“

Farský detský letný tábor

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Ak chcete urobiť niečo pre rozvoj viery a kresťanskej kultúry vašich detí, je to dobrá voľba. Tábor sa uskutoční v dňoch 29. júla – 5. augusta v Jedlinách (pod Tríbečom). Cena je 140 €. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii a na webe farnosti. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši.

Tábor rodín

Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 8. – 12. augusta v zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na výveske pri východe z kostola.

Kurz lektorov

Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF UK a Bratislavskou arcidiecézou organizuje Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018 v Aule Benedikta XVI. teologickej fakulty. Viac informácií, program aj kontakt na registráciu na nachádzajú na nástenke. Povzbudzujeme k účasti všetkých, ktorí v našej farnosti čítajú počas liturgie Božie Slovo alebo by chceli v budúcnosti čítať, aby sa zúčastnili na tomto kurze. Farnosť im výdavky uhradí. Prosíme, aby ste svoju účasť oznámili niektorému z kňazov.

Oslava sviatku sv. Filipa Nériho

Blíži sa sviatok sv. Filipa Nériho, 26. máj. Sviatok oslávime už v predvečer, v piatok 25. mája. Tento týždeň začneme v stredu novénu k tomuto nášmu patrónovi spojenú s požehnaním s jeho relikviami. Novéna sa bude konať po večerných sv. omšiach. Srdečne všetkých pozývame k duchovnému spoločenstvu s týmto majstrom duší.