Farské oznamy (20. mája 2018, Nedeľa Zoslania Ducha Svätého)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

20.5.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO,

slávnosť

7.30 MK na úmysel
9.00   + rodičia (RTVS)
11.00 JV za farníkov
18.00 + Ján, Mária a ostatná rodina

Pondelok

21.5.

Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka 7.00 MK za dary Ducha Svätého pre Karola a Roberta s rodinami
18.00 + rodičia z oboch strán
Utorok

22.5.

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľub. spom. 7.00 MK + Ján, Mária a Štefan
18.00 + manžel Janko
Streda

23.5.

  7.00 + Zlatica, Vilma, Herta a Jozef
18.00 JV za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Jána
Štvrtok

24.5.

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok 7.00 za dar obrátenia pre Janka
18.00 MK + starí rodičia a syn Ľubomír

Piatok

25.5.

  7.00 MK + mama Anna
18.00 JV + rodičia a Július

Sobota

26.5.

Sv. Filipa Nériho, kňaza, spomienka 7.30 za Komunitu Oratória
     

Nedeľa

27.5.

NASVÄTEJŠEJ TROJICE,

slávnosť

7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 JV + rodičia, krstní rodičia a starí rodičia
10.30 za farníkov
18.00 MK + kňaz Michal a synovec Stanislav

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

  

Turíčny pondelok, prvoprijímajúci

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok). Po sv. omši bude krátka adorácia s požehnaním prvoprijímajúcich detí, ktoré sú potom pozvané do pastoračného centra na tortu zo slávnosti Prvého svätého prijímania.

Katechéza pre dospelých, detská omša, detská púť do Mariánky

O. Juraj bude mať tento týždeň katechézu vo štvrtok večer. Skupina o. Andreja bude mať katechézu v stredu po sv. omši. V stredu bude detská sv. omša. V sobotu sa uskutoční diecézna detská púť do Mariánky. Povzbudzujeme k účasti najmä naše prvoprijímajúce deti. Prihlásiť sa môžte u našich animátoriek, ktoré Vám podajú aj bližšie informácie.

Ohlášky diakonskej vysviacky

Rektorát kňazského seminára nás žiada o vykonanie nasledovných ohlášok: „Peter Repko, narodený 12. novembra 1993 v Bratislave, syn Jána Repku a Zuzany, r. Kubičkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 16. júna 2018 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to nahlásiť na farskom úrade.“

Oslava sviatku sv. Filipa Nériho

Blíži sa sviatok sv. Filipa Nériho, 26. máj. Sviatok oslávime už v predvečer, v piatok 25. mája. Po sv. omši Vás pozývame na agapé do Pastoračného centra. Tento týždeň pokračujeme v novéne k nášmu patrónovi spojenej s požehnaním s jeho relikviami. Novéna sa bude konať po večerných sv. omšiach. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Ohlášky diakonskej vysviacky

Rektorát kňazského seminára nás žiada o vykonanie nasledovných ohlášok: „Peter Repko, narodený 12. novembra 1993 v Bratislave, syn Jána Repku a Zuzany, r. Kubičkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 16. júna 2018 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to nahlásiť na farskom úrade.“

Organizačné stretnutie na Farské popoludnie

Už dlhší čas sme sa zaoberali myšlienkou zorganizovať  v júni farské popoludnie. Zmyslom podujatia by bolo nadviazanie a rozvinutie vzťahov medzi nami – farníkmi a jednotlivými spoločenstvami, ale aj určitá prezentácia našej farnosti v rámci sídliska. Pozývame všetkých jednotlivcov i spoločenstvá, aby porozmýšľali, akým spôsobom by sa mohli do podujatia zapojiť. Tento týždeň v stredu by sme mali prvé organizačné stretnutie, kde by sme mohli dať dohromady nápady. Myšlienka našla pochopenie u mnohých a tak nultý ročník by sa mohol konať tento rok v nedeľu 17. júna popoludní.

Farský detský letný tábor

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii a na webe farnosti. Dieťa ešte môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši.

Kurz lektorov

Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF UK a Bratislavskou arcidiecézou organizuje Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018. Viac informácií na nástenke. Povzbudzujeme k účasti všetkých, ktorí v našej farnosti čítajú. Prosíme, aby ste svoju účasť oznámili niektorému z kňazov.

Trojičná púť v Marianke

V nedeľu 27. mája 2018 bude v Marianke tradičná Trojičná púť. Slávnostnú svätú omšu o 11.00 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.