Farské oznamy (27. máj 2018, Nedeľa Najsv. Trojice)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

27.5.

NASVÄTEJŠEJ TROJICE,

slávnosť

7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 JV + rodičia, krstní rodičia a starí rodičia
11.00 za farníkov
18.00 MK + kňaz Michal a synovec Stanislav

Pondelok

28.5.

  7.00 MK na úmysel
18.00 + Cecília a Štefan a ostatná rodina
Utorok

29.5.

  7.00 + rodičia Mária a Vasil
18.00 JV + Juraj a Štefan
Streda

30.5.

  7.00 za Božie požehnanie pre našich bohoslovcov
18.00 JV za dar Ducha Svätého pre vnúčatá
Štvrtok

31.5.

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť 7.00 JV za duchovné povolania
18.00 MK za farníkov

Piatok

1.6.

Sv. Justína, mučeníka 7.00  
18.00 JV + rodičia Ján a Helena a krstní rodičia

Sobota

2.6.

  8.00 JV za Ružencové bratstvo
     

Nedeľa

3.6.

9. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + rodičia František, Mária a Juraj
9.00 za farníkov
     
18.00 MK za Božie požehnanie pre rodinu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

 

Prvý piatok

Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku každý deň večer od 17.00h a keď bude potrebné i cez sv. omše. Veľmi Vás prosíme, aby ste si sv. spoveď nenechávali až na štvrtok a piatok a tiež aby ste podľa možnosti prichádzali pred sv. omšou.

Katechéza pre dospelých, detská omša

Skupina o. Juraja bude mať katechézu v utorok po sv. omši. Skupina o. Andreja bude mať katechézu v stredu po sv. omši. V stredu bude detská sv. omša. Pripomíname, že sú už k dispozícii v sakristii DVD s fotografiami zo slávnosti prvého svätého prijímania. Takisto birmovanci si môžu vyzdvihnúť v sakristii DVD s fotografiami z birmovky.

Ohlášky diakonskej vysviacky

Rektorát kňazského seminára nás žiada o vykonanie nasledovných ohlášok: „Peter Repko, narodený 12. novembra 1993 v Bratislave, syn Jána Repku a Zuzany, r. Kubičkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 16. júna 2018 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to nahlásiť na farskom úrade.“

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 2. júna 2018 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Prikázaný sviatok

Vo štvrtok je prikázaný sviatok najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Príkazu zúťastniť sa na celej sv. omši môžete zadosťučiniť v deň sviatku alebo večer predtým. Vo štvrtok po sv. omši budeme mať eucharistickú procesiu ku cti Božieho Tela, na ktorú Vás srdečne pozývame. Môžeme ňou vyjadriť svoju úctu a lásku k Pánu Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej. Pozývame k účasti najmä tohtoročné prvoprijímajúce deti, ktoré budú rozsýpať lupienky kvetov (prosíme, aby si priniesli košíky s lupienkami). Prosíme všetkých, ktorí majú takú možnosť, aby priniesli na slávnosť lupienky kvetov pre deti. Veriaci, ktorý sa zúčastní na speve hymnu Ctime túto sviatosť slávnu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Spoločné slávenie Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 3. júna 2018 sa bude konať v Bratislave vonkajšia slávnosť Božieho Tela pozostávajúca zo sv. omše o 10.30 hod. na Primaciálnom námestí. Po svätej omši pôjde eucharistická procesia k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti. Na výzvu otca arcibiskupa na budúcu nedeľu 3. júna rušíme sv. omšu o 10.30h, aby sa tak čím väčší počet veriacich a koncelebrujúcich kňazov mohol zúčastniť spoločnej slávnosti. Večerná omša bude bez zmeny.

Stretnutia birmovancov s animátormi

Animátori birmovancov pozývajú svojich bývalých zverencov, ktorý boli nedávno na birmovke, na stretnutie pri spoločenských hrách a občerstvení do Pastoračného centra v piatok po sv. omši. Na všetkých sa tešíme.

Farský deň Svätej rodiny

Spoločne s viacerými farníkmi z rozličných spoločenstiev dozrelo rozhodnutie zorganizovať tento rok nultý ročník Farského dňa Svätej rodiny. Išlo by o neformálne popoludnie v areáli kostola plné rozličných aktivít, hudobného programu, spoločenských hier, grilovačky, občerstvenia, športových aktivít a veľa iného, kde by sa každý mohol cítiť prijatý ako v duchovnej rodine. Chceme, aby to bola príležitosť pre deti, rodiny, mladých i starých, stretnúť sa, spoznať sa aj mimo posvätného času sv. omše. Farský deň sa uskutoční v nedeľu 17. júna. Vyhlasujeme fotosúťaž „Svätá rodina a okolie – miesto, kde žijem“ a takisto výtvarnú súťaž pre deti s názvom „Zo života farnosti Svätej rodiny“. O podrobnostiach Vás budeme informovať v nasledujúce nedele.