Farské oznamy (17. jún 2018, 11. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

17.6.

11. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + Alexander
9.00 MK + Štefan a starí rodičia
10.30 MK za farníkov
18.00 JV + rodičia, Ján, Anna a brat Janko, st. rodičia

Pondelok

18.6.

  7.00  
18.00 JV + Antónia (10. výr.), Anton a rodičia z oboch strán
Utorok

19.6.

  7.00 JV za dobrodincov Oratória
18.00 + rodičia Jozef a Mária a starí rodičia
Streda

20.6.

  7.00  
18.00 JV + rodičia a manžel František
Štvrtok

21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka 7.00  
18.00 MK + rodičia Anna a Michal a starí rodičia

Piatok

22.6.

  7.00 MK  
18.00 JV + Vierka

Sobota

23.6.

  7.30 + otec, svokor  a rodičia
     

Nedeľa

24.6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť 7.30 JV + rodičia Ondrej a Helena a brat Milan
9.00 + rodičia
10.30 MK za farníkov
18.00 + rodičia a súrodenci

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

 

Zbierka na dobročinné účely Sv. Otca

Na budúcu nedeľu bude po všetkých sv. omšiach obvyklá zbierka na dobročinné účely Sv. Otca. Za vaše milodary nech vás Pán Boh odmení.

Katechéza pre dospelých, detská omša

Katechézy o. Juraja budú pokračovať až na jeseň, skupina o. Andreja bude mať katechézu v stredu. V stredu bude detská sv. omša. Je ešte posledná možnosť prihlásiť sa do letného detského farského tábora LAB-oratórium (prihlášky na webe a v sakristii).

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Od pondelka, po rannej a večernej svätej omši cez týždeňbude možnosť v sakristii zapisovať úmysly omší na prvý polrok 2018. Kvôli veľkému záujmu je možné zapísať pre každého len jednu omšu v nedeľu a jednu cez týždeň – viac neskôr, keď zostane miesto. Ponúkame aj druhú možnosť – súkromne slúženú sv. omšu na úmysel. Môžete nechať milodar na odslúženie sv. omše na konkrétny úmysel. Na tejto omši sa však darca nemá možnosť zúčastniť sa, ale je odslúžená súkromne (napríklad počas kňazskej dovolenky a pod.).

Farský deň Svätej rodiny

Všetkých Vás dnes srdečne pozývame na nultý ročník Farského dňa Svätej rodiny. Ide o neformálne popoludnie v areáli kostola plné rozličných aktivít, hudobného programu, spoločenských hier, grilovačky, občerstvenia, športových aktivít a veľa iného, kde by sa každý mohol cítiť prijatý ako v duchovnej rodine. Chceme, aby to bola príležitosť pre deti, rodiny, mladých i starých, stretnúť sa, spoznať sa aj mimo posvätného času sv. omše. Podujatie sa začne registráciou o 14.00h.

Návšteva 7 kostolov Bratislavy

Naše Oratórium sv. Filipa Nériho Vás srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Ide o starobylú oratoriánsku tradíciu, ktorú v Ríme propagoval najmä sv. Filip Néri. Vyhľadával samotu vzácnych miest, v noci sa presúval od kostola ku kostolu, pri svetle sviečky alebo mesačného svitu čítaval duchovné knihy a hľadal „ducha“. Návšteva siedmich kostolov sa stala príťažlivým a radostným spôsobom duchovného osvieženia a hlbokého duchovného hľadania. Po prvýkrát ju organizujeme aj v Bratislave, aby sme objavovali duchovnosť a kresťanskú históriu nášho mesta. Podujatie sa uskutoční 22. júna. Asi 20 km celonočný okruh začneme v našom kostole večernou sv. omšou a zakončíme na Daliborku nadránom. Kvôli organizácii je potrebné sa prihlásiť emailom alebo na Facebooku najneskôr dozajtra. Ak máte úmysel zúčastniť sa, prosíme, aby ste sa čím skôr zahlásili, lebo potom už nebude možnosť. Detailné informácie nájdete na plagáte, na Facebooku a na www.oratoriani.sk.

Nové dispozície – zmeny vo farnosti

Od 1. júla 2018 vdp. Martin Kramara končí svoju službu v našej farnosti. Bol vymenovaný za rektora kostola Najsvätejšej Trojice v Bratislave-Podhradí. Za výpomocného duchovného v našej farnosti bol od 1. júla vymenovaný vdp. Juraj Drobný. Včera bol vysvätený za diakona náš farník vdp. Peter Repko, ktorý bol určený duchovnou službou v našej farnosti počas prázdnin a na letných miništrantských táboroch v prvej časti júla. V našej farnosti ho privítame ako nového diakona pri večernej sv. omši v pondelok.

Výstava fotografií

V dňoch od 18. júna až do 29. júla 2018 bude v Katedrále sv. Martina prebiehať výstava  veľkoformátových fotografií s názvom Človek a viera. Slávnostná vernisáž výstavy sa začne v pondelok 18. júna 2018 o 18.00 hod. v Katedrále sv. Martina. Počas vernisáže bude udelené požehnanie všetkým prítomným fotografom. Srdečne pozývame všetkých návštevníkov, zvlášť fotografov dokumentujúcich liturgické slávenia vo farnostiach, na vernisáž a samotnú výstavu.