Farské oznamy (Kvetná nedeľa, 14. 04. 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

14.4.

KVETNÁ NEDEĽA 7.30 JD + Štefan a Terézia
9.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Martinku, Jožka, Lenku, Moniku a Janka
10.30 za farníkov
18.00 JV + Jozef, Irena a Anna

Pondelok

15.4.

  7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Karola a Roberta s rodinami
18.00 + švagor Ján a krstná mamam Rozália
Utorok

16.4.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru
18.00 JD za Božie požehnanie pre vnučku s rodinou
Streda

17.4.

  7.00 + Mária
18.00 JV na poďakovanie
Štvrtok

18.4.

Zelený štvrtok Pánovej večere      
18.00 JV + rodičia a sestry

Piatok

19.4.

Veľký piatok 7.30   Liturgia hodín + krížová cesta
15.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
19.30   Krížová cesta ulicami sídliska

Sobota

20.4.

Biela sobota 7.30   Liturgia hodín
20.00 JV Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania

Nedeľa

21.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30   + mama Lýdia a rodičia
9.00   za našich bohoslovcov
10.30   za farníkov
18.00   + rodičia Anton a Anna, syn Rudolf, dcéry Margita a Mária

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

Pobožnosť krížovej cesty

Dnes o 17:15 bude pobožnosť krížovej cesty.

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši bude mať vskupina o. Juraja katechézu. Skupina o. Andreja bude mať katechézu až po Veľkej Noci.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Spovedanie pred Veľkou Nocou

Dnes (v nedeľu) bude spoločné spovedanie za účasti viacerých kňazov v kostole Sedembolestnej Panny Márie od 15.00 hod. Počas večernej omše preto dnes spovedať nebudeme. Spovedať nebudeme ani zajtra, keďže v pondelok je vždy spovedanie v kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí od 15.00 hod. Pre výnimočné prípady v našom kostole budeme spovedať ešte v utorok a stredu od 17.00 hod. Prosíme, aby ste si nenechávali spoveď na posledné dni. Od štvrtku už nespovedáme.

Úradné hodiny vo Veľkom týždni

Z dôvodu iných pastoračných povinností tento týždeň budú úradné hodiny iba v stredu od 16:00-17:00h. V naliehavých prípadoch sa Vám budeme radi venovať aj inokedy.

Omša svätenia olejov na Zelený Štvrtok

Na Zelený štvrtok 18. apríla o 9.30 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský spolu s diecéznymi a rehoľnými kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov (Missa chrismatis), počas ktorej si kňazi obnovia kňazské sľuby a pán arcibiskup požehná a posvätí oleje používané pri vysluhovaní sviatostí. Povzbudzujeme k účasti najmä birmovancov.

Adorácia v getsemanskej záhrade

Na Zelený štvrtok po večernej sv. omši bude otvorený kostol na osobnú modlitbu s Ježišom v getsemanskej záhrade do polnoci.

Pobožnosť Krížovej cesty

Na Veľký piatok pozývame všetkých farníkov na krížovú cestu ráno po modlitbe liturgie hodín, ktorá sa začne o 7.30h a večer o 19.30h pozývame na krížovú cestu ulicami sídliska.

Adorácia v Božom hrobe

Po piatkových obradoch bude vystavená Sviatosť Oltárna na adoráciu v Božom hrobe nepretržite až do rána. A po rannej liturgii hodín až do večernej vigílie. Prosíme, aby Eucharistia nezostala v noci opustená. Preto je vhodné, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny podľa Vašich možností.

Veľkonočná ofera

Na budúcu nedeľu vykonáme po všetkých sv. omšiach veľkonočnú oferu.

ADSUM

Po sv. omši si vonku pred kostolom môžete od našich bohoslovcov, resp. miništrantov za dobrovoľný príspevok kúpiť časopis bratislavských seminaristov ADSUM. Ide o jubilejné rozšírené číslo z príležitosti 30. výročia založenia ADSUMu. Je v ňom množstvo zaujímavých príspevkov z minulosti i súčasnosti seminára a časopisu.

 

 

Púť do skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva

Pozývame Vás na púť do skanalného Sanktuária Božieho milosrdenstva Ladce – Hora Butkov a na Skalku pri Trenčíne, ktorá sa uskutoční 8. mája. Program  a kontakt nájdete na nástenke. Prihlásiť sa môžete pri sakristii po sv. omšiach v nedeľu a v týždni spolu s uhradením poplatku do 01. 05. 2019, okrem Veľkonočných sviatkov. Cena púte je 11 eur.

Farský rodinný tábor

Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 21. – 25. augusta 2019 v zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na výveske pri východe z kostola.

Duchovná obnova

Predstavení a seminaristi kňazského seminára v Bratislave pozývajú všetkých mladých mužov od 17 rokov, uvažujúcich nad životným povolaním, na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. mája v Kňazskom seminári. Prihlásiť sa je možné na www.minfa.sk.

Zbierka „Podeľme sa“

Zbierka podujatia “ Podeľme sa“ činila 675,- €. Ďakujeme všetkým za finančný príspevok v mene tých, ktorým tieto peniažky poputujú. „Čokoľvek ste urobili jednému z tých mojich najmenších bratov, mne ste urobili„.