Farské oznamy (7. veľkonočná nedeľa, 2. jún 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

2.6.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 + rodičia z oboch strán a teta Helena
9.00 RTVS za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Katarínu a jej rodinu
11.00 JV za farníkov
18.00 + Ružena, rodičia, starí rodičia a krstní rodičia z oboch strán

Pondelok

3.6.

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 7.00 JV + manžel Ján a rodičia Ján a Mária
18.00 + rodičia Albert a Apolónia, starí rodičia z oboch strán a ostatní členovia rodiny
Utorok

4.6.

  7.00 poďakovanie za dar povolania
18.00 JV poďakovanie
Streda

5.6.

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spom. 7.00 za zdravie
18.00 JV + rodičia Jozef a Margita a starí rodičia
Štvrtok

6.6.

  7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre syna Ladislava
18.00 za kňazské povolania

Piatok

7.6.

  7.00 za živých a zosnulých členov rodiny
18.00 JV + rodičia Ján a Mária a súrodenci

Sobota

8.6.

  7.30 za povolania
     

Nedeľa

9.6.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO,

slávnosť

7.30 + rodičia, starí rodičia a Igor
9.00 JV za zdravie pre rodičov
10.30 za farníkov
18.00 JV za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Zbierka na masmédiá

Dnes po sv. omši je zbierka na katolícke masmédiá.

Stretnutie seniorov

V pondelok 3.6. 2019 o 15:30  bude v pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka su na nastenke pri vchode do kostola.

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša, stretnutie s misionárom

V stredu bude detská sv. omša. Pri sv. omši a po nej sa stretneme s misionárom Vlastimilom Chovancom, ktorý pôsobí v Rwande. Pred časom sme prostredníctvom TV Lux a Lux communication poslali dary chudobným deťom a sirotám v jeho centre sv. Antona, kopačky a iné dary. Príde nám porozprávať o svojej práci v Afrike. Môžeme ho zároveň znovu podporiť.

Odpustky na Turíce

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creatorna slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Miništrantský tábor MinFa

Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozývajú miništrantov na letný miništrantský tábor MinFa, ktorý sa uskutoční v Modre a v Rači v dvoch turnusoch – prvý turnus sa bude konať v termíne od 2. do 8. júla a druhý turnus od 9. do 15. júla.

Quarantore

Blíži sa kňazská a diakonská vysviacka našich bohoslovcov Petra Repka a Milana Jaroša. V piatok 14. júna až nedeľu 16. júna Vás preto pozývame k zjednoteniu sa v spoločnej modlitbe 40hodinovej eucharistickej adorácie Quarantore v úmysle za našich kandidátov a za nové kňazské a duchovné povolania. Na jednotlivé hodiny sa môžete zapisovať na hárkoch v kostole.

Farský rodinný tábor

Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 21. – 25. augusta 2019 v zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na výveske pri východe z kostola.