Farské oznamy (Nedeľa Najsvätejšej Trojice, 16. jún 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

16.6.

NAJSV. TROJICE,

slávnosť

7.30 za Božie požehnanie pre bohoslovcov
9.00 JV + rodičia a brat Milan
10.30 za farníkov
18.00 JV poďakovanie za 35 rokov manželstva

Pondelok

17.6.

  7.00 za Božiu pomoc pre Juraja a Kamilu
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre starých rodičov z oboch strán
Utorok

18.6.

  7.00 na úmysel
18.00 JV + Anton a Antónia
Streda

19.6.

  7.00 JV + Ignác, Mária, Štefan a Peter
18.00 + Matúš a Mária
Štvrtok

20.6.

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť 7.00 + manželka Marta
18.00 JV za farníkov

Piatok

21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka 7.00 JV  
18.00 + rodičia, manžel, svokrovci a starí rodičia

Sobota

22.6.

  7.30  
     

Nedeľa

23.6.

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV  
9.00 za farníkov
     
18.00 + rodičia a súrodenci

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Katechéza pre dospelých

V utorok budú po večernej sv. omši v Pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu už detská omša nebude. Pozývame zvlášť prvoprijímajúce deti na procesiu Božieho Tela vo štvrtok.

Prikázaný sviatok

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Príkazu zúťastniť sa na celej sv. omši môžete zadosťučiniť v deň sviatku alebo večer predtým. Vo štvrtok po sv. omši budeme mať eucharistickú procesiu ku cti Božieho Tela. Pozývame k účasti najmä tohtoročné prvoprijímajúce deti, ktoré budú rozsýpať lupienky kvetov (prosíme, aby si priniesli košíky s lupienkami). Prosíme všetkých, ktorí majú takú možnosť, aby priniesli na slávnosť lupienky kvetov pre deti. Veriaci, ktorý sa zúčastní na speve hymnu Ctime túto sviatosť slávnu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Vernisáž

Spoločenstvo kresťanských fotografov Človek a viera v našom pastoračnom centre dnes otvára výstavu veľkoformátových fotografií. Výstava začne vernisážou dnes o 11.30h. Výstava bude k dispozícii po nedeľných omšiach a cez týždeň po večernej sv. omši a v čase úradných hodín. Toto spoločenstvo zastrešuje prácu dobrovoľných fotografov, ktorí umeleckou formou dokumentujú významné cirkevné podujatia. Jeho prvým cieľom je zvýšiť kvalitu fotografií, ktoré vznikajú v cirkevnom prostredí, aby svojimi fotografiami vyjadrovali krásu života Cirkvi. Cieľom spoločenstva je teda v prvom rade evanjelizácia obrazom, ale aj snaha robiť túto službu kvalitne. Fotografi svoju prácu vykonávajú bez nároku na honorár. Súčasťou tohto spoločenstva je aj naša farníčka Zuzana Kostková zo svetského Oratória.

Spoločné slávenie Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 23. júna 2018 sa bude konať v Bratislave vonkajšia slávnosť Božieho Tela pozostávajúca zo sv. omše o 10.30 hod. na Primaciálnom námestí. Po svätej omši pôjde eucharistická procesia k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti. Na výzvu otca arcibiskupa na budúcu nedeľu 23. júna rušíme sv. omšu o 10.30h, aby sa tak čím väčší počet veriacich a koncelebrujúcich kňazov mohol zúčastniť spoločnej slávnosti. Večerná omša bude bez zmeny.

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Od pondelka, po rannej a večernej svätej omši cez týždeňbude možnosť v sakristii zapisovať úmysly omší na druhý polrok 2019. Kvôli veľkému záujmu je možné zapísať pre každého len jednu omšu v nedeľu a jednu cez týždeň – viac neskôr, keď zostane miesto. Ponúkame aj druhú možnosť – súkromne slúženú sv. omšu na úmysel. Môžete nechať milodar na odslúženie sv. omše na konkrétny úmysel. Na tejto omši sa však darca nemá možnosť zúčastniť sa, ale je odslúžená súkromne (napríklad počas kňazskej dovolenky a pod.).

Diakonská vysviacka

Dnes popoludní v Katedrále sv. Martina bude vysvätený za diakona člen našej Komunity Oratória svätého Filipa Nériho, seminarista Milan Jaroš. V pondelok na večernej omši a po nej ho pozdravíme ako farnosť v našom Kostole Svätej rodiny. Ďakujeme za všetku Vašu podporu jeho povolania i za hojnú účasť na 40-hodinovej modlitbe Quarantore. Sprevádzajme ho naďalej modlitbou a podporou.