Farské oznamy (1. adventná nedeľa, 1. 12. 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

1.12.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 7.30 ML + rodičia František, Mária, Juraj
9.00 MK Za staviteľov a dobrodincov tohto chrámu
10.30 JV za farníkov
18.00 JD Za šťastnú smrť pre rodinu

Pondelok

2.12.

  6.15 ML Za prácu  a Božiu pomoc pre Martina
18.00 JV + Vojtech, Štefan  a dcéra Eva

Utorok

3.12.

sv. František Xaverský, kňaz, spom. 6.15 ML + Alžbeta
18.00 JV Za požehnanie pre Petra a Valériu
Streda

4.12.

sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi, ľ.spom.

sv. Barbora, panna a mučenica, ľ.spom.

6.15 ML Za duchovné povolania
18.00 JV + Jaroslav
Štvrtok

5.12.

  6.15 JV + Roman (latinská)
18.00 ML Poďakovanie za dar života

Piatok

6.12.

sv. Mikuláš, biskup, ľ.spom. 6.15 JV + matka Mária
18.00 ML + Manželka Oľga

Sobota

7.12.

sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 8.00 ML Za ružencové bratstvo
     

Nedeľa

8.12.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 7.30 ML Za Božiu pomoc a zdravie pre pani kostolníčku s rodinou
9.00 JV + brat a rodičia
10.30 ML za farníkov
18.00 JV + Iveta Albertová

Iniciálky:    JV – o. Juraj Vittek,    ML – dp. Marián Lukáč,  MK – vdp. Martin Kramara,  JD – vdp. Juraj Drobný

 

Zbierka na charitu

Dnes bude po sv. omšiach jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary nech Vás Pán odmení!

Miništrantské stretnutie

bude dnes, v nedeľu 1. 12. popoludní od 14.00 do 15.30. Všetkých súčasných i nádejných miništrantov srdečne pozývame.

Spovedanie k prvému piatku a spovedanie chorých k Vianociam

Tento týždeň budeme spovedať od 17:00. Prosíme, aby ste nám v sakristii alebo v kancelárii nahlásili chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať k Vianociam doma.

Rorátne sv. omše

V advente Vás pozývame na rorátne sv. omše na úsvite pri sviečkach. V našej farnosti budeme roráty sláviť každý pracovný deň o 6:15 hod. Zároveň vás pozývame, aby ste si priniesli lampášik – symbol živej viery. Ten budeme každý deň na roráty nosiť z domu zažatý ako vyjadrenie živej a horiacej viery. Vo štvrtok bude rorátna omša po latinsky a na zvýraznenie očakávania prichádzajúceho Pána, budeme táto sv. omša slávená ad orientem, teda budeme orientovaní počas eucharistickej modlitby smerom na Východ. Na roráty pozývame zvlášť deti a mládež, v piatky naše mladé rodinky pripravia aj chutné raňajky.

Stretnutie seniorov, vianočné oblátky

V pondelok 2. decembra 2019 o 15.30h bude v Pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka su na nastenke pri vchode do kostola. Dnes (v nedeľu) po dopoludnajších svätých omšiach si v pastoračnom centre môžete zakúpiť vianočné oblátky, perníky a pohľadnice, ktoré pripravili naši seniori. Vstup do pastoračného centra bude otvorený zvonka.

Katechéza pre dospelých, detská sv. omša, birmovanci, ružencové bratstvo

V utorok po večernej sv. omši bude katechéza o. Juraja pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Na budúci štvrtok bude katechéza birmovancov po sv. omši. V sobotu ráno bude stretnutie ružencového bratstva, ktoré sa začne spoločnou modlitbou sv. ruženca o 7.30h. O 8.00h bude svätá omša.

Zimné kántrové dni

budú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Zapisovanie omší

Od pondelka, po rannej a večernej svätej omši cez týždeň (nie v nedeľu!)bude možnosť v sakristii zapisovať úmysly omší na prvý polrok 2020. Kvôli veľkému záujmu je možné zapísať pre každého len jednu omšu v nedeľu a jednu cez týždeň – viac neskôr, keď zostane miesto. Ponúkame aj druhú možnosť – súkromne slúženú sv. omšu na úmysel. Môžete nechať milodar na odslúženie sv. omše na konkrétny úmysel. Na tejto omši sa však darca nemá možnosť zúčastniť sa, ale je odslúžená súkromne (napríklad počas kňazskej dovolenky a pod.). Pri tejto príležitosti zdôrazňujeme, že nejde o objednanie si omše, ale o požiadanie kňaza, aby celebroval sv. omšu na ten-ktorý úmysel. Nie je teda podstatné, aby tento úmysel zaznel počas samotnej sv. omše.

Výstava betlehemov

Výstava betlehemov v našom pastoracnom centre sa uskutocni od 8 do 15.decembra 2019.
Zahájenie výstavy bude v nedelu 8.12. 2019. o 10.00 hod. Prosili by sme o zapožičanie vašich betlehemov, ktoré môžete priniesť v stredu 4.12. 2019 od 16 do 18.00 hod, alebo v piatok 6.12. 2019 od 10.00 do 12.00 hod. do pastoračného centra.

Koledovanie Dobrej noviny

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí  do koledníckej akcie Dobrá novina.  Pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli stať koledníkmi na prvé spoločné stretnutie, ktoré bude budúcu nedeľu 8.12 od 15.30 do 17:00 v pastoračnom centre. Prípravné stretnutia, kde sa deti viac dozvedia o krajine pre ktorú sa  tento rok koleduje, sa uskutočnia aj nasledujúce adventné nedele v rovnakom čase. Koledovať sa bude chodiť 26.12 a 6.1.

Obnovenie zasvätenia

Spoločenstvo Rosa Mystica srdečne pozýva všetkých ctiteľov 8.12. (na budúcu nedeľu) na opätovné zasvätenie sa Panne Márii z príležitosti sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktoré bude na záver sv. omše o 10.30h. Pred sv. omšou sa bude modliť posvätný Ruženec a po sv. omši ste srdečne pozvaní na agapé, kde sa podelia o zážitky tí, ktorí mali doma sošku Panny Márie uctievanej ako Rosa Mystica.

OZNAMY ARCIDIECÉZY

Zasvätenie Bratislavy

Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu so zasvätením Bratislavy Panne Márii v pondelok 9. decembra 2019, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.

Biskup Haľko na vianočných trhoch

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko bude od 30. novembra do 22. decembra vždy v soboty a nedele (okrem nedele 15.12.) v čase od 15.00 do 17.00 hod. pri charitatívnom stánku Maltézskej pomoci Slovensko na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí k dispozícii pre rozhovor. Všetci sú srdečne pozvaní.

Za najmenších z nás

Občianske združenie Asociácia za život a rodinu pozýva na verejné modlitbové zhromaždenie s názvom ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Uskutoční sa pred parlamentom dňa 3. 12. 2019 o 16:30 hod. Toto modlitbové verejné zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a zároveň žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených. Parlament na práve prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokuje zákon, ktorý ak bude prijatý, zlepší informovanosť mamičiek pred potratom, vďaka čomu budú lepšie chránené nenarodené deti pred potratom. Prineste si prosím sviečky.