15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Petržalke

Udalosť spred 15 rokov sa zapísala veľkými písmenami do dejín našej farnosti, našej mestskej časti, hlavného mesta i celej krajiny. Bolo to práve na sviatok Povýšenia sv. Kríža v roku 2003. Návšteva sv. Jána Pavla II. bola určitým korunovaním porevolučnej snahy opäť vybudovať na Slovensku kresťanský život Cirkvi po dlhoročnom prenasledovaní. Petržalka bola symbolom. Petržalku budovali za čias totality bez kostolov, bez nových farností a bez pastoračných stredísk, lebo chceli z nej mať mesto bez Boha. Počas návštevy už mala tri farnosti, pracovali v nej pastoračné centrá spravované rehoľníkmi. Tento kostol už mal byť čoskoro dokončený. Prítomnosť svätého pápeža, ktorý tak veľmi miloval Slovensko, zostane natrvalo inšpiráciou pre náboženský život, ktorý na tomto sídlisku rovíja. Svätec nám zanechal našich slovenských svätcov, blahoslavených biskupa Hopku a sr. Zdenku. Ján Pavol II. bol medzičasom blahorečený i svätorečený. Dnes sme slávili sv. omšu v prítomnosti relikvií všetkých troch. A aj dnes nám mocne zaznieva povzbudenie veľkého pápeža: “Nehanbite sa za evanjelium!” Upriamil našu pozornosť na naše dejiny, aby sme na ne nazabúdali. My katolíci sa niekedy hanbíme za to, na čo by sme mali byť hrdí. Ján Pavol II. povedal o novodobých slovenských blahoslavených: “Všetci zanechali plodné brázdy dobra v kultúre slovenskej spoločnosti. Dejiny tejto zeme sa takto vo veľkej miere javia ako dejiny vernosti Kristovi a jeho Cirkvi.” Aj minulý rok naša farnosť zažila ďalšie blahorečenie dona Titusa Zemana. Ako aj tento rok v Košiciach pribudla do zoznamu bl. Anna Kolesárová. Prišli sme dnes v prvom rade vzdať vďaky všemohúcemu Bohu za tieto dary. Zvláštny vzťah k tu blahorečeným majú najmä naši bratia a sestry gréckokatolíci a milosrdné sestry svätého Kríža. Za ovocie blahorečenia môžme považovať aj založenie štvrtej katolíckej farnosti v Petržalke a to 6 rokov po blahorečení, 1. Júla 2009, kedy o. biskup gréckokatolícky eparcha, vladyka Peter Rusnák, založil gréckokatolícku farnosť, ktorej patrónom je tu blahorečený hieromučeník Vasiľ Hopko. Prvým farárom tejto farnosti je aj dnes tu prítomný dekan farár, protopresbyter Ľubomír Matejovič, ktorý sa nám dnes prihovoril. Prišli aj naše drahé krížové sestry, v prítomnosti sr. Márie, ktorá zastupovala provinciálnu predstavenú Kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža.

Foto: Zuzana Kostková