Quarantore – 40hodinová adorácia

(12.6.-14.6. 2020, Kostol Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke)

V rámci sviatku Božieho Tela a Krvi sa uskutočnila tradičná oratoriánska 40-hodinová eucharistická adorácia (Quarantore) v našom Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke v dňoch 12.6.-14.6. 2020 (od piatka 15.00h do nedele 7.00h). Ďakovali sme za Božiu pomoc počas pandémie, jej skoré ukončenie a za jednotu Cirkvi.

Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.

Na jednotlivé hodiny sme sa zapisovali tu:

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQXGstjxyrFTQ1dm310KGXxrsdnnM6wFTlyGHrmb1O6ptzfkADYIJpxhXtvSG4DBRdUdnLQTmZ6yNLV/pub