Farské oznamy (12. 1. 2020, Nedeľa Krstu Krista Pána)

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

12.1.
KRST KRISTA PÁNA SLÁVNOSŤ 7.30 ML + dcéra Eva, rodičia z oboch strán a ostatní príbuzní
9.00 JV Za farníkov
10.30 JD + Mária, Michal, Magdaléna
18.00 JV Za dary Ducha Svätého a požehnanie pre rodinu

Pondelok

13.1.
sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi, ľ.spom. 7.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Timoteja
18.00 ML + rodičia

Utorok

14.1.
  7.00 ML + manželka, rodičia a ich deti
18.00 JV + rodičia z oboch strán
Streda 15.1.   7.00 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 JV + otec
Štvrtok 16.1.   7.00 JV Za Božie požehnanie pre brata Michala
18.00 ML + rodičia Mária a Ján

Piatok

17.1.
sv. Anton, opát, spom. 7.00 JV Za Božie požehnanie pre rodinu
18.00 ML + rodina Kromková

Sobota

18.1.
  7.30 JV + Daniel, Anna, Jozef

Nedeľa

19.1.
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + brat a rodičia z oboch strán
9.00 JV Za farníkov
10.30 ML + rodičia Mária a Jozef a + Vincent
18.00 ML Za Božie požehnanie pre Michala, Miroslava a Martina

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, ML – dp. Marián Lukáč, JD – vdp. Juraj Drobný

Stretnutie klubu seniorov

V pondelok 13. januara 2020 o 15:30 h  bude v pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka su na nastenke pri vchode do kostola. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Oratórium pre starších, detská omša, birmovanci

V utorok po večernej sv. omši bude v Pastoračnom centre Oratórium pre starších s o. Jurajom. Nadväzuje sa tak na doterajšie katechézy a preberá sa duchovný život vo svetle knihy sv. Františka Saleského s názvom Filotea. Všetci ste srdečne vítaní. Pripomíname, že Oratórium pre mladších dospelých je v nedeľu po večernej sv. omši.

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Na stretnutí s rodičmi sme sa dohodli, že dátum slávnosti prvého svätého prijímania je nedeľa 17. mája.

Vo štvrtok bude po sv. omši stretnutie birmovancov

Príprava dospelých

Tento rok už nebudeme začínať prípravu dospelých na prijatie sviatostí. Prosíme, aby sa nám zahlásili tí, ktorí by mali záujem prijať sviatosti krstu, Eucharistie či birmovania. Príprava by sa začala v septembri tohto roku. Prosíme, aby ste dali vedieť aj známym, o ktorých viete, že by mali záujem o sviatosti v dospelom veku.

Koledonanie Dobrá Novina

  1. decembra 2019 a 6. januára tohto roku prebiehal v našej farnosti 25. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Dve skupiny koledníkov navštívili spolu 20 rodín a sestry Matky Terezy. Od rodín a individuálnych darcov sa vyzbieralo spolu 1171 Eur. Vyzbierané peniaze sa použijú predovšetkým na projekty pre deti, ženy a  chorých v Keni a na ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne a Rwande. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov a prispeli do zbierky.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Farská zábava

Ako ste sa mohli dočítať v našom Hlase Svätej rodiny, chystáme aj tento rok farskú zábavu, ktorá sa bude konať túto sobotu 19. januára 2019. Mottom tohtoročnej zábavy sú slová svätého Jána: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Všetkých Vás srdečne pozývame. Zúčastniť sa môžte aj ako jednotlivci, nielen ako páry. Je to príležitosť neformálne sa spoznať s ľuďmi z farnosti a utužiť farské spoločenstvo, a samozrejme sa zabaviť. Program sa začne sv. omšou o 18.00h a po nej bude prípitok a otvorenie zábavy. Spestrením zábavy bude tradične aj kultúrny program, ktorí si pripravia niektorí z farníkov. Počas zábavy sa bude podávať aj večera. Ostatné občerstvenie bude z toho, čo kto prinesie. Nebude chýbať ani tombola. Výťažok z nej venujeme domu Betlehem sestier Misionárok Lásky svätej Matky Terezy. Ak by niekto chcel priniesť cenu do tomboly, prosíme, aby ste ju priniesli na faru najneskôr do piatka večera. Dnes po sv. omšiach bude možné získať lístky na toto podujatie. Počet účastníkov je obmedzený kapacitou sály. Účastnícky poplatok je 10 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne zapájajú do prípravy a organizácie tohto podujatia.