Farské oznamy (26. novembra 2017, nedeľa Krista Kráľa)

  

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

26.11.

34. nedeľa V cezročnom období

 

KRista KRáľa

7.30 MK za zdravie a Božiu milosť pre rodinu
9.00 + Jozef, Máňa a rodičia
10.30 JV za farníkov
18.00 JV poďakovanie za 80 rokov života

Pondelok

27.11.

  7.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre Milana
18.00 + manžel Janko a rodičia z oboch strán
Utorok

28.11.

  7.00 + Helena
18.00 JV + Stanislav
Streda

29.11.

  7.30 + Štefan
18.00 JV za B. pomoc a požehnanie pre celú rodinu
Štvrtok

30.11.

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 7.00 JV + Vladimír, Peter, Alojz
18.00 + rodičia z oboch strán a ostatní príbuzní

Piatok

1.12.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre mamu
18.00 MK + rodičia Michal a Anna, Alojz a Lýdia

Sobota

2.12.

  8.00 za Ružencové bratstvo
 

Nedeľa

3.12.

1. ADVENTNÁ nedeľa 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 JV + dcéra Barbara
10.30 za farníkov
18.00 MK + Anna

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara

Detská sv. omša, katechézy pre dospelých

Katechézy pre dospelých budú v utorok po sv. omši. V stredu bude detská sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

Pre mamičky s malými deťmi

Mamičky zorganizovali pre najmenšie deti a ich mamy „stretnutie kráľovských detí“ v pondelok, o 10.00h v starom pastorku. Deti si zaspievajú, vyrobia kráľovské koruny a maminy dostanú príležitosť sa navzájom spoznať.

Quarantore (40-hodinová eucharistická adorácia)

Na záver cirkevného roka a začiatok Adventu vás opäť pozývame na tzv. Quarantore, 40-hodinovú nepretržitú eucharistickú adoráciu, ktorá sa začne v piatok 1. decembra o 15.00h a skončí sa v nedeľu 3. decembra na 1. adventnú nedeľu ráno o 7.00h. Sviatosť nebude vystavená iba počas sv. omše v piatok večer a v sobotu ráno. Je možné sa zapísať na jednotlivé hodiny na hárkoch v kostole, ale aj online na webovej stránke farnosti. Nech nám tento čas milosti pomôže s obnoveným srdcom vstúpiť do adventného obdobia.

Upratovanie kostola

Kvôli Quarantore prosíme skupinu, ktorá má službu, aby upratovanie kostola urobili vo štvrtok. Ďakujeme za pochopenie.

Spovedanie k prvému piatku

Tento týždeň budeme k dispozícii k svätej spovedi pred prvým piatkom každý deň hodinu pred večernými svätými omšami a počas nich. Prosíme, aby ste si podľa možností nenechávali svätú spoveď na prvý piatok, kedy obyčajne prichádza najviac kajúcnikov.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 2. decembra 2017 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Adventné dielne

Už tradične na budúcu sobotu o 15:30h pozývame rodiny do Pastoračného centra na detské tvorivé dielne, ktorých náplňou bude tvorba adventných vencov. Prineste si so sebou sviece a ozdoby. Privítali by sme organizačnú pomoc – zabezpečenie čečiny a materiálu.

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach bude jesenná zbierka na Katolícku charitu. Na nástenke je plagátik, ktorý informuje o určení vašich peňazí venovaných na vykonávanie kresťanskej charity.

Dobrá novina

Aj tento rok sa chceme zapojit do koledníckej akcie Dobrá novina.  Pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli stať koledníkmi na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v 1. Adventnú nedeľu 3. 12. o 16h. Stretneme sa pred kostolom.  Koledovať sa pôjde 26. 12.

Projekt záchrany irackých kresťanov

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou bude v dňoch 1. – 4. 12. 2017 návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy Khazmee na Slovensku. Viac na stránke  www.acn-slovenko.org .

Verejná diskusia

Konferencia biskupov Slovenska pripravila na 29. novembra popoludní v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ul. v rámci cyklu „Nádvorie hľadajúcich“ verejnú diskusiu na tému „Aké je miesto náboženských hodnôt vo verejnom živote“. Vystúpia Dr. Daniel Kroupa a  prof. František Novosád. Okrem prednášajúcich o téme bude diskutovať aj bývalý minister vnútra Vladimír Palko a poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý. Vstup je voľný.

Odpustky na slávnosť Krista Kráľa

Dnes po sv. omši konáme krátku pobožnosť. Môžme získať úplné odpustky účasťou pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia.