Farské oznamy (28. januára 2018, 4. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

28.1.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + rodičia Mária a Ján
9.00 za Božiu pomoc pre Martinku a jej rodinu
10.30 JV za farníkov
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

29.1.

  7.00 + Helena
18.00 MK za Božiu pomoc pre Valériu
Utorok

30.1.

  7.00 + rodina
18.00 JV + rodičia Vojtech a Jozefína
Streda

31.1.

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 7.00 za zdravie a Božie požehnanie pre ťažko chorú Markétu
18.00 MK + teta Mária
Štvrtok

1.2.

  7.00 JV za zdravie, Božiu milosť a požehnanie pre Jozefa s rodinou
18.00 + Anna, Vincent, Štefan a Anna

Piatok

2.2.

Obetovanie Pána, sviatok 7.00 + Terézia, Emília, Ladislav a rodirčia z oboch strán
18.00 JV za zdravie celej rodiny

Sobota

3.2.

Sv. Blažeja, biskupa, ľubovoľná spomienka 8.00 JV za Ružencové bratstvo
 

Nedeľa

4.2.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + rodičia Mária, Ján a Štefan
9.00 JV + Ján, Cecília, Mária a starí rodičia
10.30 za farníkov
18.00 JV + babka Júlia, Ján a rodičia

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

  

Katechézy

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. V stredu nebude detská sv. omša.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 3. februára 2018 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Kniha J. Kováčika „Eucharistické zázraky“

Dávame do pozornosti kvalitnú knihu „Eucharistické zázraky“ Jozefa Kováčika, ktorá je k dispozícii v sakristii (cena 10 €).

Prvý piatok

Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku každý deň večer od 17.00h i cez sv. omše.

Biblia pre všetkých

Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka veriacim farností Bratislavskej arcidiecézy možnosť zapojiť sa do 7. ročníka biblickej súťaže Biblia pre všetkých. Vybraná kniha Svätého písma pre tohtoročnú súťaž je Evanjelium podľa Marka. Súťaž vytvára priestor nielen pre nadobúdanie nových vedomostí zo Svätého písma, ale má predovšetkým napomáhať prehlbovanie osobného a komunitného vzťahu k Bohu (porov. Verbum Domini 73, 124). Súťaž bude aj tento rok prebiehať na farskej, dekanátnej a napokon diecéznej úrovni. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku, vždy v trojčlenných, ľubovoľne vytvorených družstvách vo farnosti. Je potrebné, aby jednotlivé družstvá poslali prihlášky do súťaže po potvrdení miestnym farárom do konca februára. Prihlášky môžete dostať u o. Andreja.